Զվարթնոց, Գագկաշեն. Լուսանկարներ

Լուսանկարները՝ Թորոս Թորամանյանի «Զվարթնոց, Գագկաշեն» գրքից

Զվարթնոց եկեղեցու ավերակները

Զվարթնոց եկեղեցու ավերակները

Զվարթնոց եկեղեցու հատակագիծը

Զվարթնոց եկեղեցու հատակագիծը

Զվարթնոց եկեղեցու արևմտյան ճակատը

Զվարթնոց եկեղեցու արևմտյան ճակատը

Զվարթնոց եկեղեցու մանրակերտը (ըստ Թ. Թորամանյանի վերակազմության)

Զվարթնոց եկեղեցու մանրակերտը (ըստ Թ. Թորամանյանի վերակազմության)

Զվարթնոց եկեղեցու վերակազմության առաջին տարբերակը առանց վերին հարկաբաժնի

Զվարթնոց եկեղեցու վերակազմության առաջին տարբերակը առանց վերին հարկաբաժնի

Զվարթնոց եկեղեցու միջահատը

Զվարթնոց եկեղեցու միջահատը

Զվարթնոց եկեղեցու առաջին հարկաբաժնի բոլորոակ պատուհանների քանդակազարդ պսակների նմուշներ

Զվարթնոց եկեղեցու առաջին հարկաբաժնի բոլորոակ պատուհանների քանդակազարդ պսակների նմուշներ

Զվարթնոց եկեղեցու հարկաբաժինները պսակող քիվը

Զվարթնոց եկեղեցու հարկաբաժինները պսակող քիվը

Զվարթնոց եկեղեցու ներքին կիսաշրջան մեծ սյուների խարիսխներ և խոյակներ (չափագրություն Թ. Թորամանյանի)

Զվարթնոց եկեղեցու ներքին կիսաշրջան մեծ սյուների խարիսխներ և խոյակներ (չափագրություն Թ. Թորամանյանի)

Զվարթնոց եկեղեցու զարդաքանդակ մասեր

Զվարթնոց եկեղեցու զարդաքանդակ մասեր

Զվարթնոց եկեղեցու զարդաքանդակ մասեր

Զվարթնոց եկեղեցու զարդաքանդակ մասեր

Զվարթնոց եկեղեցու արտաքին որմնասյուներ և որմնանկարներ

Զվարթնոց եկեղեցու արտաքին որմնասյուներ և որմնանկարներ

Զվարթնոց եկեղեցու զարդաքանդակ մասեր

Զվարթնոց եկեղեցու զարդաքանդակ մասեր

Ս. Լորենցո եկեղեցու հատակագիծը՝ Թ. Թորամանյանի նշումներով

Ս. Լորենցո եկեղեցու հատակագիծը՝ Թ. Թորամանյանի նշումներով

Զվարթնոց եկեղեցու հարակից շինություններ (Ներսես Գ Շինող կաթողիկոսի կաթողիկոսական տան ավերակները, լուսանկարը՝ Թ. Թորամանյանի)

Զվարթնոց եկեղեցու հարակից շինություններ (Ներսես Գ Շինող կաթողիկոսի կաթողիկոսական տան ավերակները, լուսանկարը՝ Թ. Թորամանյանի)

Զվարթնոց եկեղեցու հարակից շինություններ

Զվարթնոց եկեղեցու հարակից շինություններ

Զվարթնոց եկեղեցու և հարակից շինությունների դիրքը միմյանց նկատմամբ (չափագրություն՝ Թ. Թորամանյանի)

Զվարթնոց եկեղեցու և հարակից շինությունների դիրքը միմյանց նկատմամբ (չափագրություն՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու ավերակները

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու ավերակները

Զվարթնոց եկեղեցու հունարեն արձանագրությունը

Զվարթնոց եկեղեցու հունարեն արձանագրությունը

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու հատակագիծը (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու հատակագիծը (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու արևմտյան ճակատը (վերակազմությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու արևմտյան ճակատը (վերակազմությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու միջահատը (վերակազմությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու միջահատը (վերակազմությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու միջահատը (վերակազմությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու միջահատը (վերակազմությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու հատակագծի տեսքը եկեղեցին վտանգվելուց հետո (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու հատակագծի տեսքը եկեղեցին վտանգվելուց հետո (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու ներքին գմբեթակիր ութ սյուների տեսքը

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու ներքին գմբեթակիր ութ սյուների տեսքը

Գագկաշեն Ս. Գրիգորի պեղումներից գտնված եկեղեցու մանրակերտը (լուսանկարը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգորի պեղումներից գտնված եկեղեցու մանրակերտը (լուսանկարը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու ներքին սյուների խոյակների տարբերակ (լուսանկարը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու ներքին սյուների խոյակների տարբերակ (լուսանկարը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու ներքին սյուների խոյակների տարբերակ (լուսանկարը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու ներքին սյուների խոյակների տարբերակ (լուսանկարը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու արևմտյան դուռը (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու արևմտյան դուռը (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու հյուսիսային դուռը և այլ մասեր (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու հյուսիսային դուռը և այլ մասեր (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու արտաքին կամարներ և սյուներ (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու արտաքին կամարներ և սյուներ (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու զանազան զարդաքանդակ մասեր (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու զանազան զարդաքանդակ մասեր (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու ներքին սյուների խոյակներ և այլ մասեր (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու ներքին սյուների խոյակներ և այլ մասեր (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու զարդաքանդակ մասեր (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու զարդաքանդակ մասեր (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու զարդաքանդակ մասեր (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

Գագկաշեն Ս. Գրիգոր եկեղեցու զարդաքանդակ մասեր (չափագրությունը՝ Թ. Թորամանյանի)

You may also like...