Զինւորական առաքելութիւն յԱմերիկա

Զինւորական առաքելութիւն յԱմերիկա։ Ձախէն աջ. — Տեղակալ Միք. Տէր-Պողոսեան, Զօր. Յակոբ Բագրատունի. Զօր. Անդրանիկ (Օզանեան) և «քէփթէյն» Հայկ Պօնափարթեան

Զինւորական առաքելութիւն յԱմերիկա։ Ձախէն աջ. — Տեղակալ Միք. Տէր-Պողոսեան, Զօր. Յակոբ Բագրատունի. Զօր. Անդրանիկ (Օզանեան) և «քէփթէյն» Հայկ Պօնափարթեան

You may also like...