Զարեհ Որբունի

Սփիւռք, 1959թ., թիվ 45-52, Պէյրութ

Զարեհ Որբունի

Զարեհ Որբունի

You may also like...