Եւրոպայի Կեդր. Յանձնաժողովը, 1949թ.

Ատենադպիր Տ. Յովհ, Պօղոսեան, Միութեան Փոխնախագահ Տ. Լեւոն Կերտան, Յանձնաժողովի Ընդհ. Քարտուղար Տ. Օ. Թադէոսեան, նկարուած Բարիզի Մառի Նուպար ուսանողական տան մէջ։ 1949թ.

Ատենադպիր Տ. Յովհ, Պօղոսեան, Միութեան Փոխնախագահ Տ. Լեւոն Կերտան, Յանձնաժողովի Ընդհ. Քարտուղար Տ. Օ. Թադէոսեան, նկարուած Բարիզի Մառի Նուպար ուսանողական տան մէջ։ 1949թ.

You may also like...