Դանիական «Թռչնոյ Բոյն» որբանոցին հայ ձագուկները, Ճիպէյլ, Լիբանան, 1942

Դանիական «Թռչնոյ Բոյն» որբանոցին հայ ձագուկները, Ճիպէյլ, Լիբանան, 1942

Դանիական «Թռչնոյ Բոյն» որբանոցին հայ ձագուկները, Ճիպէյլ, Լիբանան, 1942

You may also like...