Գ. Խաժակ (Գարեգին Չագալեան) 1867-1915

Գ. Խաժակ (Գարեգին Չագալեան) 1867-1915

You may also like...