Գերեզմանատան մէջ գտնվող հին շիրմաքար

Արտաշես Հ. Գարտաշեան, Նիւթեր Եգիպտոսի հայոց պատմութեան համար, Գահիրէ, 1943թ.

Գերեզմանատան մէջ գտնվող հին շիրմաքար մը 1813 թուականով

Գերեզմանատան մէջ գտնվող հին շիրմաքար մը 1813 թուականով

Գերեզմանատան մէջ գտնվող հին շիրմաքար մը 1813 թուականով

You may also like...