Գարակեօզեան առողջապահական Կեդրոն, Այնճար, 1941թ.

Գարակեօզեան առողջապահական Կեդրոն, Այնճար, 1941թ.

Գարակեօզեան առողջապահական Կեդրոն, Այնճար, 1941թ.

Գարակեօզեան առողջապահական Կեդրոն, Այնճար, 1941թ.

Գարակեօզեան առողջապահական Կեդրոն, Այնճար, 1941թ.

Գարակեօզեան առողջապահական Կեդրոն, Այնճար, 1941թ.

Գարակեօզեան առողջապահական Կեդրոն, Այնճար, 1941թ.

You may also like...