Գահիրեի հոգետան յիշատակարան

Արտաշես Հ. Գարտաշեան, Նիւթեր Եգիպտոսի հայոց պատմութեան համար, Գահիրէ, 1943թ.

Գահիրեի հոգետան յիշատակարան արձանագրութիւնը

Գահիրեի հոգետան յիշատակարան արձանագրութիւնը

Հոգետան յիշատակարան արձանագրութիւնը

Հոգետան յիշատակարան արձանագրութիւնը

You may also like...