Բառնաբաս Եպս. Ագշէհիրլիեան. 1837-1898

Արտաշես Հ. Գարտաշեան, Նիւթեր Եգիպտոսի հայոց պատմութեան համար, Գահիրէ, 1943թ.

Բառնաբաս Եպս. Ագշէհիրլիեան. 1837-1898

Բառնաբաս Եպս. Ագշէհիրլիեան. 1837-1898

You may also like...