Արմեն Գարօ (Գարեգին Փաստրմաճեան) 1873-1923

Արմեն Գարօ (Գարեգին Փաստրմաճեան) 1873-1923

You may also like...