Արդի Ս. Պօղոս-Պետրոս եկեղեցիին հին ձեւը

Արտաշես Հ. Գարտաշեան, Նիւթեր Եգիպտոսի հայոց պատմութեան համար, Գահիրէ, 1943թ.

Արդի Ս. Պօղոս-Պետրոս եկեղեցիին հին ձեւը

Արդի Ս. Պօղոս-Պետրոս եկեղեցիին հին ձեւը

You may also like...