Առողջական քննութիւն ՀԲԸՄ դարմանատան մէջ, Պէյրութ, 1948

Առողջական քննութիւն ՀԲԸՄ դարմանատան մէջ, Պէյրութ, 1948

Առողջական քննութիւն ՀԲԸՄ դարմանատան մէջ, Պէյրութ, 1948

You may also like...