Առժամանակեայ փուռ Պասիթի գաղթակայանին մէջ. 1940

Առժամանակեայ փուռ Պասիթի գաղթակայանին մէջ. 1940

Առժամանակեայ փուռ Պասիթի գաղթակայանին մէջ. 1940

You may also like...