Աշոտ Պատմագրեան

Աշոտ Պատմագրեան

Աշոտ Պատմագրեան

Տեսարան մը Ա. Պատմագրեանի համերգներեն ու կը մեներգե տիկին Ռոզ Պատմագրեան, Գահիրէ

Տեսարան մը Ա. Պատմագրեանի համերգներեն ու կը մեներգե տիկին Ռոզ Պատմագրեան, Գահիրէ

Աղեքսանդրիոյ համերգեն տեսարան մը

Աղեքսանդրիոյ համերգեն տեսարան մը

Ռոզ Պատմագրեան

Ռոզ Պատմագրեան

Աշոտ Պատմագրեան

Աշոտ Պատմագրեան

Պեյրութի համերգեն տեսարան մը

Պեյրութի համերգեն տեսարան մը

You may also like...