Անին Ն. Մառի արշավախմբի լուսանկարներում. Մաս 1

Աղբյուր` Արտաշես Վրույր, Անիում, «Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան, 1979

You may also like...