Այնճարի գաղթականաց տղաքը կը լողան գետակին մէջ. 1940թ.

Այնճարի գաղթականաց տղաքը կը լողան գետակին մէջ. 1940թ.

Այնճարի գաղթականաց տղաքը կը լողան գետակին մէջ. 1940թ.

Այնճարի գետակը եւ ջաղացքը. 1940

Այնճարի գետակը եւ ջաղացքը. 1940

 

You may also like...